fbpx

Fettsugning

Fettsugning

Fettsugning är lämplig för normaltunga personer, vars vikt hålls någorlunda konstant. Fettsugning utförs på problemställen, där fett lagras och varifrån det inte normalt försvinner. Fettsugning är ingen bantningsmetod. Fettsugning förminskar fettlagrets volym på de åtgärdade områdena. Med fettsugning åstadkoms storartade resultat, men allt fett försvinner inte vid fettsugning. Efter fettsugningen växer inte fettcellerna tillbaka, men om vikten igen ökar, kan fettcellerna växa eller fettet kan hitta en ny plats att samlas på.

Innan ingreppet utförs alltid hälsotillståndsundersökning. Eventuella sjukdomar, regelbunden medicinering, alkohol-och tobaksvanor samt allergier tas i beaktande vid planeringen av ingreppet. Patienten bör innan ingreppet genomgå obligatoriska preoperativa undersökningar (blodprov, ibland ekg).

Fettsugning görs under lokalbedövning, beroende på vilket område som behandlas, eller med ryggmärgsbedövning eller narkos. På det behandlade området sprutas en lösning som mjukar upp fettet. Sedan börjar fettsugningen.

Vi rekommenderar att fettsugning utförs med WAL-teknik. WAL-tekniken (Water-assisted liposuction; vattentryckstekniken) är en ny metod, där en trycksatt vattenstråle först bedövar vävnaderna jämnt, och sedan fungerar som lösgörare av fettceller. Vattentryckstekniken lösgör fettet varsamt i jämförelse med traditionell fettsugning. Det är mindre smärtsamt. Sålunda kan större områden åtgärdas vid lokalbedövning. Efter WAL-fettsugningen repar sig patienterna snabbare och vävnadsskadorna blir obetydligare. Vid användning av WAL-teknik uppnås jämnare resultat som vid traditionell fettsugning. Med varsamheten blir blåmärken, svullenhet och känslostörningar mindre som vid traditionell fettsugning. Med användning av WAL-teknik är återhämtningen snabbare, åtgärden är tryggare och det möjliggör också allt bättre slutresultat.

Vid konsultationsbesöket erhålls uppgifter om vad som kan uppnås med ingreppet. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som finns, operationens kostnad, riskerna, eftervården, förberedelserna inför operationen, om sjukhuset och personalen. Man bör reservera 1 timme tid för konsultationen. I samband med konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages mått och bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om situationen. På plats får man också titta på våra kirurgers utförda ingrepps ”före och efter-bilder” . Vid konsultationen svarar vi på alla frågor.

Beslutet att genomgå operationen gör patienten själv. Den som bestämt sig för en operation får per post hem papper där allt till saken hörande står angående tidtabeller. Ingreppen görs i Estlands förnämsta privatsjukhus. Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur-returbiljetter samt skjuts på plats. I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, mediciner, 1 par stödväst eller stödbyxor och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning.

Patienten går till behandlingen på morgonen. I Tallinn möter en chaufför som tryggt kör till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter. Mot extrabetalning (300 euro) kan en vän medfölja som stödperson och tillsammans dela rum. I beledsagarpaketet ingår resorna, chauffören, övernattning och helpension.

I sjukhuset träffas kirurgen. Alla våra kirurger utför ingrepp som hör till deras specialområde. Jaan Troost är kirurgen som utför alla Plastikkirurgi Fin-Est Ab:s fettsugningar. Kirurgen ritar på kroppen en operationskarta och redogör vad som sker vid ingreppet. Ingreppet strävar vi till att starta så fort som möjligt efter avslutad diskussion för att undvika eventuell spänning vid väntandet i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsstil och låter bli att äta / dricka i minst 6 timmar innan beräknad operationstid.

Fettsugningen tar 1 timme tid. Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Där uppföljs hur patienten mår, tills tillståndet är stabilt. Därefter flyttas patienten tillbaka till avdelningen. Efter operationen lindras smärtorna med effektiva mediciner. Patienten stannar över en natt i sjukhuset under uppsikt. Innan hemförlovningen granskar ännu kirurgen det behandlade området. Till tillfriskningen hör blåmärken, svullenhet och obehagliga känslor.

Stygnen avlägsnas 7-10 dagar efter ingreppet, men eftergranskningen görs först ca 6 månader senare. Återhämtningen efter fettsugning ställer krav på sans och tålamod. På grund av svullnaden tar det minst 1 månad innan förbättringen märks. Återhämtningen är ofta individuell. Återhämtningstiden beror långt på åldern, hälsan och livsvanorna. För att få se det slutliga resultatet av en fettsugning tar det oftast flere månader. Därför utförs eftergranskningen först efter 6 månader efter åtgärden. Sjukledighetstiden är också individuell. Oftast blir det 2-7 dagar. Det beror oftast på arbetets art och patientens smärtgräns. I en månad bör undvikas kraftkrävande motion, bastubad, simning och solbad. Det behandlade området tejpas först med kraftiga stödband och stödvästar / stödbyxor används i en månads tid. Från sjukhuset erhålls mediciner mot smärtor. Alla som besöker konsultationen får skriftliga regler för förberedelserna innan operationen och för återhämtningen efter operationen.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa möjligheter inte helt kan uteslutas, så ger vi åt alla som genomgått ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Pris

Fettsugningens pris baserar sig på områdena som behandlas:

  • 1 område: betyder t.ex. under hakan, käken (1 050 €)
  • 2 områden kan vara båda armarna, båda yttre låren eller t.ex. knäna (2 200 €)
  • 4 områden: t.ex. båda yttre och inre låren och/eller nedre bukens vänster och höger sida (2 900 €)
  • 6 områden: t.ex. buken och sidorna eller yttre och inre låren och knäna (3 450 €)
  • 8 områden: t.ex. yttre och inre låren, knäna och armarna (4 150 €)

I priset ingår allt förutom undersökningarna innan operationen, vilka är villkoren för utförandet av ingreppet.

Beställ tid till en kostnadsfri konsultation
+358 44 53 964 53

Scroll to top