fbpx

PATIENTINSTRUKTIONER

PATIENTINSTRUKTIONER

Undersökningar

Patienterna bör innan ingreppen genomgå obligatoriska preoperativa undersökningar. Alla patienter bör genomgå blodprov. Blodprovet får på sin höjd vara 2 veckor gammalt vid operationen. Förutom själva blodprovsresultaten ges också referensvärden inom vilka blodvärdena bör ligga.

Av över 40-åringar och patienter med grundsjukdomar krävs hjärtfilm, ekg.

Bröstoperationspatienter bör genomgå bröstundersökning. Ultraljudstagning av bröst och armhålor är tillräcklig för småbröstade och under 40-åriga patienter, men storbröstade och över 40-åringar bör genomgå mammografi.

Ekg och bröstundersökningen får på sin höjd vara sex (6) månader gamla. Av näsoperationspatienter krävs ibland CT-röntgen.

Undersökningarna ingår inte i våra priser, de är villkoren för ingreppen och inverkar också på operationsduglighetens värdering. Undersökningarna får man ordna åt sig själv från det håll det passar en bäst. Vår byrå i Helsingfors kan vid behov hjälpa med remissutdrag eller med tidsbeställning hos våra samarbetspartners.

Förberedelserna hemma inför operationen

Ät mångsidigt och hälsosamt och sörj för intagning av tillräckligt med vitaminer innan operationen. God allmän kondition snabbar upp återhämtningen efter ingreppet. Hos rökare läker såren långsammare och ärren kan bli synligare. En patient i operationskön bör undvika rökning och alkohol i minst 2 veckor före och efter operationen. Också aspirin, ibuprofein och e-vitamin rekommenderas att undvika i 2 veckor innan operationen, då de förtunnar blodet (e-vitamin från maten och från näringstillskott är tillåtna). Efter operationen är alla vitaminer och värkmediciner tillåtna.

Ordna färdigt hem med värkmediciner, sårplåster (t.ex. Mepore 9 x10 cm) och desinfektionsspray (t.ex. Septidin).

Anmäla om eventuell specialdiet i tid. Sjukhusets mat erhålls av en underleverantör, Eesti Eine. Därför är det åtskilligt viktigt att få förhandsuppgifter om eventuella medföljare och alla uppgifter om specialdiet (diabetes, laktosintolerans, keliaki eller annan allergi). Matbeställningarna görs 48 timmar i förväg och inga ändringar i beställningen kan göras i sista minuten.

Gå i duschen både kvällen innan operationsdagen och också på operationsdagsmorgonen. Klä er i rena vardagskläder. Vi rekommenderar inte spända och svårklädda (plagg som dras över huvudet, högklackade skor) plagg.

Operationspatienten bör vara utan mat och dryck sedan föregående natt kl. 2 eller i minst 6 timmar innan planerad operationstid (också vatten, pastiller, tuggummi och tobak är förbjudna).

Fyll i er anestesiblankett ärligt. Det är viktigt för oss att känna till er längd, vikt, kön, sjukdomar, medicinering, överkänslighet och diet. Tag med till sjukhuset er i förväg ifyllda anestesiblankett, undersökningsresultat och resehandlingar (pass eller efter 1.3 1999 anskaffat id-kort).

I sjukhuset använder patienterna sjukhusets kläder, handdukar, badkappor etc. Ta inte med dig onödiga bördor. Endast personliga hygieniska förnödenheter hinner till. Smycken och värdeföremål bör lämnas hemma.

Ta modigt kontakt med vår byrå i Helsingfors om allt som kanske ger er huvudbry.

I sjukhuset

I sjukhuset vill sjukskötaren kolla er identitet. Dessutom granskas att patienten har varit utan mat och dryck. Också anestesiblanketten och undersökningsresultaten ges åt sjukskötaren. Därefter bytes om till sjukhuskläderna i patientrummet. Tvätta bort all smink, färgkräm, puder, läppstift och nagellack. De är förbjudna i operationssalen. Gå också på wc och tvätta händerna omsorgsfullt, torka väl med handduk och använd handdesinfektionsmedel.

Sjukskötaren kollar blodtrycket och patienten får vid behov föremedicinering. Föremedicineringen består oftast av en tablett som sväljs ihop med lite vatten. Den tas för att lätta på spänningen och förhindra operationsrädsla. Dessutom ges ibland postoperativa smärtmediciner.

Kirurgen som utför operationen besöker patienten innan dess och klargör allt om operationen och ritar en operationskarta på ingreppsområdet. Om ni ännu har frågor att ställa eller oklarheter så ska ni fråga så länge kirurgen är i ert rum. Ingreppet strävar vi till att utföra strax efter er diskussion med kirurgen för att undvika att ni behöver vänta länge och bli nervös.

Sjukskötaren följer patienten till operationsavdelningen. Därifrån flyttar patienten sig själv till operationsbordet heller får hjälp med detta. Patienten fästs vid bordet med säkerhetsbälten. Operationen utförs beroende på ingreppet med lokalbedövning, ryggmärgsbedövning eller med allmän anestesi. Så länge patienten ännu är vaken kopplas han/hon till kontrollaggregaten som följer upp hur patienten mår. Till blodådern sätts också en i.v. infusionskanyl, igenom vilken ges narkos och infusionsvätska. Under operationen befinner sig patienten i ett läge som påminner om lugn sömn. Allmänna anestesin tar bort både medvetandet och smärtkänslan. Under narkosen är patienten under uppsikt av aggregaten, anestesiläkaren och vårdpersonalen.

Sjukhusets allmänna tidtabeller

(Kirurgens konsultation och operationstider i skild föreskrift åt patienten)

07.30-8.00 sjukskötarens rond (kroppstemperaturen, blodtrycket och pulsen mäts, mediciner delas ut)
07.30-9.00 frukost serveras i nedre cafeteria
10.00-12.00 kirurgens rond och sjukskötarens sårbehandling samt påklädning av stödvästar
12.30-13.30 lunch serveras i nedre cafeteria
14.30-15.00 sjukskötarens rond
15.00-19.00 besökstid
17.30-18.00 middag serveras i patientrummet
20.00-21.00 sjukskötarens rond (kroppstemperaturen, blodtrycket mäts, mediciner delas ut)
23.00 nattfriden börjar

I sängändan och i wc finns alarmklockor. Alarmera ifall ni behöver ytterligare besök av sjukskötare.
Obs! Mat fås endast på sjukhusets ordinarie mattider. I sjukhusets utrymmen är rökning förbjuden. Röka får man ytterom sjukhuset.

Återhämtning efter ingreppet

Väckningen sker på uppvakningen. Patienten är kopplad till en Ekg-monitor och sjukskötaren sörjer för dosering av infusionsvätska. På uppvakningen är man under uppsikt beroende på ingreppet, minst 2-3 timmar. Nu för tiden används vid narkosen mediciner med mycket små biverkningar. Efter narkosen kan man dock känna sig illamående, känna yrsel, smärta vid sväljning eller annars må dåligt. Yrsel är vanligt efter operation. Därför bör första uppstigningen ske under sjukskötarens uppsikt. Smärtfriast är att ta sig upp sidledes.

För att säkerställa tryggheten krävs att under allmän anestesi utförd operation får patienten inte äta i 4 timmar efter ingreppet. Ifall operationen tar över 2 timmar får patienten inte äta på 6 timmar efter operationen.

På uppvakningen lindras smärtorna intravenöst och på bäddavdelningen med i.m. injektion. Smärtorna förebyggs effektivt, men inga mediciner kan helt ta bort obehagskänslor. De opererade området är också mycket svullet och ibland med blåmärken.

Sårbehandling

Som skydd för operationssåret används sårtejp och sårdyna. Deras uppgift är att suga upp eventuella såravsöndringar. Dessutom kan ingreppsområdet stödas med limbandage. En tumregel är, att operationssåret ska få 24 timmars ro. Efter det har det kirurgiska såret läkts så att det är vattentätt och inte infekteras utifrån. Patienten kan alltså duscha dagen efter operationen. Obs! I vissa fall av operationer kan kirurgen neka dusch för flere dagar. Följ alltid i första hand kirurgens föreskrifter.

Det är vanligt att såret läcker lite grann. Där är blånader och det är ömt. Såren duschas en gång om dagen och torkas väl. Sårplåster tas bort innan duschen och efter dusch och torkning sätts nya plåster på. Efter duschen kan såret decinficeras med t.ex. Septidin.

För mycket decinficering torkar huden och bromsar läkandet av såret. Man kan också ge luftbehandlingar åt såret ihop med duschandet. Bandage/sårplåster hålls som skydd åt såret tills stygnborttagningen (7-10 dagar).

Värkmedicin fås med från sjukhuset. Smärtorna är individuella och tar oftast i anspråk 2-14 dagar. Operationsområdet stöds i en månads tid med stadiga västar (kroppsåtgärder). Man bör undvika att anstränga, sträcka eller skava såret.

Vila och undvik ansträngning

Behovet av vila och sömn ökar efter operationen. Operationen är en ansträngning för kroppen. Återhämtningen sker bäst med sömn. Det bör kommas ihåg också hemma. Vi rekommenderar åt alla en (1) vecka vila efter operationen. Kraftkrävande motion (löpning, gym, aerobic) bör undvikas i en månads tid efter operationen. Bastubad, simning och solbad samt solarium undviks i en månad. Lyssna till din egen kropp. Gör inget som känns illa.

Behandling av ärr

Alltid vid ett skar i hyn, uppstår ett ärr. Ärrbildningen beror mycket på hudtypen och skötseln av ärren. Behandling med ärrkräm (t.ex. Bepanthen, Kelo-Cote, BM Regenerative) eller silikonplåster (t.ex. Duoderm, Hansa-Plast, Mepiform) inleds tidigast 2 dagar efter stygnborttagningen. Dessa får inte användas ifall såret blöder eller rinner vävnadsvätska. Ärren behandlas ända till eftergranskningen (6 månader).

Plastikkirurgi Fin-Est Oy:s patienter får vid konsultationen skilda förberedelseföreskrifter till operationen både muntligt och skriftligt. Patienter som genomgår ingrepp får också ett mobiltelefonnummer till vilket man kan ringa vid brådskande fall som inte kan utföras under våra ordinarie öppethållningstider.

Beställ tid till stygnborttagning när du kommit hem. Beställ också tid till eftergranskning, ca 5-7 månader efter ingreppet.

När är det orsak att oroa sig

Sårinfektion kan uppstå tidigast 3 dygn efter operationen; sårområdets smärta tilltar, rodnaden ökar och breder ut sig, ingreppsområdet svullnar och hettar och blir hårdare. Febern stiger till över 37.5 grader. Alarmsignaler är också blödning och avsöndringen som rinner börjar lukta illa.

Det är helt normalt att det droppar lite blod ur såret eller vävnadsvätska efter operationen eller vid stygnborttagningen, men blödning/rinning är inte normalt. Blåmärken, svullnad och smärtor hör till saken. Ofta t.ex. vid bröstoperationer är ena sidan mera svullen och ömmare än den andra.

Människan tillfrisknar ofta lite assymetriskt, ena sidan är starkare än den andra. Vid vilket problem som helst som uppstår, vänd er till Plastikakirurgia Finest.

Scroll to top