fbpx

Konsultationer

Konsultationer

Konsultationer hålls i Estlands mest prestigefyllda privatsjukhus. I Finland hålls konsultationerna av våra samarbetsparners i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Seinäjoki och Uleåborg. Vi erbjuder även konsultationer bland annat i Kuopio och Jyväskylä, enligt kundernas önskemål. Den aktuella turnétidtabellen hittar du här. Våra tjänster erhålls med tidsbeställning. Våra kunder betjänas på finska, svenska och engelska.

Konsultationerna är grundliga, ärliga och informationen är noggrann och ges på förståeligt folkspråk. Konsultationens uppgift är att erbjuda nödvändig, detaljerbar och helhetsgivande information åt kunder intresserade av plastikkirurgi. I konsultationen går vi igenom allt som gäller åtgärder och företagets uppgifter.

Vid konsultation besöket får man veta vad som kan åstadkommas med åtgärden. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som erbjuds, operationskostnaderna, riskerna, eftervården, förberedningen inför operationen, sjukhuset och personalen. En tid om 1-2 timmar bör reserveras för konsultationen. Vid konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages mått och bilder, så kirurgen kan ge sin egen rekommendation och synpunkt om situationen. På plats får man titta på kirurgernas utförda åtgärder, ’före – och efter’ bilder och bekanta sig med olika protesalternativ. Vid konsultationen besvarar vi också alla frågor.

För oss är det viktigt, att vår eventuella plastikkirurgiska kund får så många som möjligt rätta uppgifter om åtgärder som utförs åt denne. Ärlighet är nyckelordet i vår konsultation, som möjliggör de realistiska förväntningarna av åtgärden. Uppgifterna som erhålls vid konsultationen hjälper att förstå de olika alternativen och göra ett rätt val. För de kunderna som närvarit på konsultationen och genomgått operation erbjuder vi trygg eftervård, handledning och borttagning av stygn samt eftergranskning.

Allerganin BioDynamic-program

Vid konsultationen används Allergan’s BioDynamic datorassisterad analys. Allergan’s BioDynamic program används bara av vissa företag som fått Allergan’s tillåtande att använda programmet. BioDynamic programmet är planerat att sammanställa alla väsentliga mått på basis av kundens bröst samt uppgifterna om önskemålen. Med dess hjälp föreslår programmet vilken protes motsvarar kundens önskemål och mått. Till programmet hör också provning av Allergan’s provproteser.

Se bra ut och må bra!

Ta mod och reservera tid till en kostnadsfri konsultation för att diskutera plastikkirurgiska åtgärder som intresserar dig. Konsultationen kostar som sagt ingenting och binder dig inte vid något.

Beställ tid till en kostnadsfri konsultation
+358 44 539 6453

Scroll to top