fbpx

PLASTIIKKAKIRURGIA FINESTIN TIETOSUOJAILMOITUS

Tällä tietosuojailmoituksella toimitamme sinulle (meidän ulkopuolinen rekisteröity, ks. kohta 3) EU:n tietosuoja-asetuksen artikloissa 13 ja 14 vaaditut tiedot ennen kuin käsittelemme sinun henkilötietojasi. Meidän sisäisillä rekisteröidyillä tarkoitetaan esim. meidän työntekijöitämme ja osakkeenomistajiamme, ja informoimme heitä asianmukaisesti erikseen.

1) REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Plastikakirurgia Finest OÜ
Postiosoite: Kotka 12 C2, 11315 Tallinna, Viro
Yhteystiedot: privacy@plastikakirurgiafinest.ee

2) REKISTERÖIDYT JA
HENKILÖTIEDOT
3) SYYT MIKSI KÄSITTELEMME
HENKILÖTIETOJA
4) OIKEUSPERUSTE
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYLLE
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat:
- yhteystiedot
- asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
Toimeksiantojen toteuttaminen

Valokuvien ja referenssien
ylläpitäminen kotisivuillamme

Suoramarkkinointi nykyisille
asiakkaille
- Sähköpostiviestintä
- Puhelut
Sopimus

- meidän on täytäntöönpantava
toimeksiantosopimukset

Suostumus
- mikäli saamme sinun
suostumuksesi, voimme käsitellä
valokuviasi kotisivuillamme

Meidän oikeutettu etu
- meidän on toteutettava,
perustettava ja kehitettävä
asiakassuhteita, ja kehitettävä
liiketoimintaamme
HUOM! Sinulla on oikeus kieltää
suoramarkkinointi jokaisen
markkinoinnin yhteydessä.
Yhteistyökumppanit ja
potentiaaliset

yhteistyökumppanit:
- yhteystiedot
- yhteistyöhön liittyvät tiedot
Yhteistyön toteuttaminenSopimus

- meidän on täytäntöönpantava yhteistyösopimukset
Työnhakijat:
- yhteystiedot
- ansioluettelotiedot
- mahdolliset
rekisteröitymistiedot
- mahdolliset muut työnhakijan meille luovuttamat tiedot
Työhakemusten ja työnhakijasuhteiden hallinnointi

Lakisääteisten velvoitteiden
noudattaminen
Meidän oikeutettu etu
- meidän on hallittava
työhakemuksia

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietoja.

Lakisääteiset velvoitteet
- meidän on työnantajana
noudatettava meille asetettuja
lakisääteisiä velvoitteita
Meihin yhteydessä olevat henkilöt, mukaan lukien sosiaalinen media (esim. LinkedIn- sivujemme seuraajat)
- yhteystiedot
- mahdolliset muut henkilön meille luovuttamat tiedot
Yhteydenottojen hallinnointiMeidän oikeutettu etu
- meidän on hallittava meille tehtyjä yhteydenottopyyntöjä

HUOM! Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä sinun henkilötietoja.
Suoramarkkinointia sähköpostitse tilaavat henkilötSuoramarkkinointi niille, ketkä
sitä haluavat vastaanottaa
Suostumus
Kotisivuillamme vierailevat henkilöt
- IP-osoite
EvästeetSuostumus (ePrivacy)

5) SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

Rekisteröity:Tietolähteet:
Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat- Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
- Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit- Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit
- Julkiset lähteet, kuten internet, kaupparekisteri ja posti
Työnhakijat- Työnhakijat
Meihin yhteydessä olevat henkilöt- Meihin yhteydessä olevat henkilöt
Sosiaalisen median kontaktit- Sosiaalinen media
Kotisivuillamme vierailevat henkilöt- Evästeet

6) HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

RekisteröidytSäilytysaika
6.1) Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaatSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen ottaen huomioon toimialamme. Asiakkaalla on aina oikeus peruuttaa suostumuksensa hänen valokuviensa ja referenssiensä käytölle meidän
kotisivuillamme.
6.2) Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanitSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin se on tarpeen huomioiden yhteistyönlaatu.
6.3) TyönhakijatSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja korkeintaan kahdentoista (12) kuukauden ajan työhakemuksen vastaanottamisesta, jos työnhakijoista ole tullut työntekijöitämme.
6.4) Meihin, muutoin kuin sosiaalisen median kautta, yhteydessä olevat henkilötSäilytämme tarpeellisia henkilötietoja kolmen (3) vuoden ajan yhteydenoton jälkeen.
6.5) Sosiaalisen median kontaktitSäilytämme henkilötietoja, kunnes henkilöt poistavat tietonsa meidän sosiaalisen median kanavista.
6.6) Suoramarkkinointia tilaavat henkilötSäilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin rekisteröity haluaa vastaanottaa meidän suoramarkkinointia.

6.7) Voimme kuitenkin säilyttää rekisteröityjen tarpeellisia henkilötietoja pidempään kuin yllä on
kuvattu, jos se on tarpeen rikostutkinnan, mahdollisen oikeudenkäynnin tai muiden vastaavien
syiden vuoksi.

6.8) Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa
tarkastuksista.

7) HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Henkilötietojen vastaanottajiin voivat kuulua seuraavat ryhmät:

  • meidän yhteistyökumppanit
  • tietojensäilytyspalveluntarjoajat
  • kirjanpito-, tilin- ja tietosuojatarkastuspalveluntarjoajat

8) HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansiin maihin. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan
tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

9) REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.
Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn
oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella
tavalla.

OikeusTarkempi selite
9.1) Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.
9.2) Oikaisu- ja poisto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.
9.3) RajoittamisoikeusRekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.
9.4) Siirto-oikeusRekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
9.5) VastustamisoikeusJos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.
9.6) Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
9.7) Oikeus peruuttaa suostumusMikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

10) OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että
häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä
EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut.

11) EVÄSTEET

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita verkkosivu tallentaa laitteellesi, kun vierailet verkkosivulla. Evästeet
tallentavat tietoa käyttäytymisestäsi verkkosivulla.
Verkkosivumme käyttävät mm. Googlen ja Youtuben evästeitä, joiden tarkoitus on joko kehittää
verkkosivujamme. Verkkosivujen kehittämiseen tähtäävät evästeet ovat tavanmukainen osa jokaista
nykyaikaista verkkosivua.
Voit vapaasti hallinnoida evästeiden käyttöä verkkoselaimessasi. Ohjeet tähän löytyy esimerkiksi verkko-
osoitteesta: aboutcookies.org.

12) KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Käytämme kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääksemme fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia turvatoimia
suojataksemme henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä. Rajoitamme sinuun
liittyvien tietojen saantia niille henkilöstöön kuuluville, joiden täytyy tietää nämä tiedot esimerkiksi
heidän vastatessaan kysymyksiisi tai pyyntöihisi.

13) MUUTOKSET

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset tietosuojailmoituksessa astuvat
voimaan välittömästi, kun julkaisemme päivitetyn version tietosuojailmoituksesta verkkosivuillamme.
Löydät aina päivitetyn ja ajantasaisen version tietosuojailmoituksesta verkkosivuiltamme.

Scroll to top