fbpx

FINEST BARIATRISK KIRURGI

FINEST BARIATRISK KIRURGI

När alla traditionella bantningsmetoder har använts, såsom idrott och kost, utan betydande resultat, blir en bantningsoperation som ett ända alternativ. När det gäller svår övervikt är operationen en av dom mest effektivaste vårdform.

Bantningsoperationer

Antalet människor med övervikt och till övervikten hörande hälsostörningar har kraftigt stigit i Finland och hela Europa de senaste åren. Till följd där av har också olika vårdmetoder mot övervikt, också kirurgiska metoder, snabbt utvecklats. Det facket inom kirurgin, som har övervikt som sitt gebit kallas för bariatrisk kirurgi.

Plastikakirurgia - Plastiikkakirurgia Finest

Alla behandlingar

Scroll to top