fbpx

FINEST KROPP

FINEST KROPP

Vi har Estlands bästa sjukhus och bästa kirurger i vår tjänst. Alla våra kirurger har kompetens och mer än 15 års erfarenhet av sina jobb. Därtill följer de strikt upp yrkesområdets fortgående utveckling genom att årsvisst närvara vid internationella skolningar. Ur plastikkirurgisk synvinkel är det bra att varje kirurg har sitt eget specialområde för att slutresultatet ska bli det bästa möjliga. Alla våra kirurger utför åtgärder som tillhör just deras specialområde.

Formning av buken

Man tyr sig till formning av buken om, förutom överloppsfett i magen också överloppshud finns. Överloppshud avlägsnas endast genom operation.

Fettsugning

Fettsugning är lämplig för normaltunga personer, vars vikt hålls någorlunda konstant. Fettsugning utförs på problemställen, där fett lagras och varifrån det inte normalt försvinner.

Plastikakirurgia - Plastiikkakirurgia Finest

Alla behandlingar

Scroll to top