fbpx

Bröstförstorning

Bröstförstorning

Bröstförstorning

Vid bröstförstorning opereras implant i brösten som bearbetar brösten till sin egen storlek och modell. Bröstförstoring lämpar sig för bröstlösa eller småbröstade kvinnor och för kvinnor som vill öka sin bröstvolym. Proteser kan också opereras som fyllnad och som förhöjning i slappa bröst. Vid bröstförstorning kan också lindrig assymetri korrigeras. Det är också möjligt att samtidigt utföra både bröstlyft och förstora brösten med proteser.

Bröstförstorningsoperationen sker under narkos. Innan ingreppet utförs alltid hälsotillståndsundersökning. Eventuella sjukdomar, regelbunden medicinering, alkohol-och tobaksvanor samt allergier tas i beaktande vid planeringen av ingreppet. Patienten bör innan ingreppet genomgå obligatoriska preoperativa undersökningar (bröstundersökning, blodprov, ibland ekg).

Det finns flere slag av operationsteknik. Ärret kan göras i armhålan, kring bröstvårtan eller i vecket under bröstet. Ifall brösten inte är ordentligt slappa och bröstlyftet via bröstvårtan nödvändigt, så föreslår vi operation under bröstvecket. På så vis blir ärret i ett naturligt veck, under bröstet.

Operationstekniken beror på patientens situation. Protesen kan placeras under bröstmuskeln eller på bröstmuskeln. Åt slanka eller småbröstade kvinnor rekommenderas att protesen placeras under bröstmuskeln (helt eller delvis). Men, om eget bröst finns och bröstet är slappt, rekommenderas att placeringen av protesen är på bröstmuskeln.

Vid förstorningen av brösten är det viktigt att förstå vad ingreppet går ut på. Proteserna placeras i bröstena och proteserna formar brösten till sin egen storlek och form. Bröstförstoringen korrigerar inte strukturproblem. Ifall brösten och bröstvårtorna ligger långt ifrån varandra innan operationen, så är dom det också efter operationen. Likaså, om brösten eller bröstvårtorna inledningsvis ligger på olika nivå, är fallet också så i slutresultatet. Assymetrin går inte att helt korrigera med enbart proteser.

Korrigeringen av assymetrin sköts oftast med att kombinera olika operationstekniker. Vid korrigeringen av assymetrin kan samtidigt en protes användas till att förstora ena bröstet medan det andra bröstet måste förminskas och förhöjas. Vid korrigering av assymetri kan man uppnå stora förbättringar, men det är orealistiskt att vänta sig, att assymetrin går att korrigera på en millimeters noggrannhet.

Silikonproteser

Vid bröstförstoringar använder vi internationellt uppskattade och högklassiga proteser.

Silikongelfyllda proteser har starka skalskikt och protesinnehållet är marmeladlik kohesivgelfyllnad som bibehåller sin form, möjliggör ett estetiskt naturligt slutresultat samt imiterar den äkta bröstkörtelkänslan.

Varje kvinna är individuell med sina fysiska egenskaper och personliga önskemål. Därför erbjuder vi olika proteser för att ha det största sortimentet olika modeller och former. På det viset kan vi hjälpa våra patienter att erhålla bröst som uppfyller deras önskemål.

Grovt taget finns det proteser av två modeller. Anatomiskt formade, d.v.s droppmodell samt runda proteser. Dessutom har i protesernas modeller tagits i akt kvinnors olika mått. Proteser finns också för bredare och smalare bröst. Likaså beaktas i proteserna individuella skönhetsideal enligt önskad fyllnadsgrad i brösten.

Anatomiskt utformade proteser imiterar bröstets egna form. Dom är sålunda rundare i nedre kanten och plattare upptill. Anatomiska proteser används, om allt verkar bra och patienten vill ha enbart större bröstvolym. Med anatomiska proteser uppnås mycket naturliga slutresultat. Rund protes formar bröstets modell rundare och gör bröstet fylligare upptill.

Vid konsultationsbesöket erhålls uppgifter om vad som kan uppnås med ingreppet. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som finns, operationens kostnad, riskerna, eftervården, förberedelserna inför operationen, om sjukhuset och personalen. Man bör reservera 1-2 timmar tid för konsultationen. I samband med konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter , hälsotillstånd och önskemål samt tages mått och bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om situationen. På plats får man också titta på våra kirurgers utförda ingrepps ”före och efter-bilder” samt bekanta sig med olika protesalternativ. Patienterna får också prova provproteser. Vid konsultationen svarar vi på alla frågor.

Beslutet att genomgå operationen gör patienten själv. Den som bestämt sig för en operation får per post hem papper där allt till saken hörande står angående tidtabeller. Ingreppen görs i Estlands mest prestigefyllda privatsjukhus. Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur-returbiljetter samt skjuts på plats. I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, proteser, mediciner, 1 par BH och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning.

Patienten går till behandlingen på morgonen. I Tallinn möter en chaufför som tryggt kör till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter. Mot extrabetalning ( 225 euro) kan en vän medfölja som stödperson och tillsammans dela rum. I beledsagarpaketet ingår resorna, chauffören, övernattning och helpension.

I sjukhuset träffas kirurgen. Alla våra kirurger utför ingrepp som hör till deras specialområde. Jyri Kullamaa är plastikkirurg som utför alla Plastikkirurgi Fin-Est Ab:s bröstoperationer. Kirurgen ritar i bröstet en operationskarta och redogör vad som sker vid ingreppet. Ingreppet strävar vi till att starta så fort som möjligt efter avslutad diskussion för att undvika eventuell spänning vid väntandet i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsstil och låter bli att äta / dricka i minst 6 timmar innan beräknad operationstid.

Bröstförstorningen tar 1 timme tid. Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Där uppföljs hur patienten mår, tills tillståndet är stabilt. Därefter flyttas patienten tillbaka till avdelningen. Efter operationen lindras smärtorna med effektiva mediciner. Patienten stannar över en natt i sjukhuset under uppsikt. Innan hemförlovningen granskar ännu kirurgen det behandlade området. Till tillfriskningen hör blåmärken, svullenhet och obehagliga känslor. Fast resultatet av ingreppet strax kan skönjas konkret, i form av större bröst, så kräver dock tillfriskningen både sans och tålamod.

Stygnen avlägsnas 7-10 dagar efter ingreppet, men eftergranskningen görs först ca 6 månader senare. Sjukledighetstiden är individuell. Oftast är den 2-10 dagar. Det beror på både tekniken (vid implant under muskeln uppstår större smärtor) och smärtgränsen. I en månads tid bör kraftkrävande motion undvikas. Likaså bastubad, simning och solbad. Dessutom stöds brösten med kraftiga BH. Från sjukhuset erhålls smärtstillande mediciner. Alla som besöker konsultationen får skriftliga regler för förberedelserna innan operationen och för återhämtningen efter operationen.

Säkerhetsåtgärder

Till alla som besökt konsultationen och beslutat sig för operation erbjuder vi trygg eftervård, rådgivning och stygnborttagning samt eftergranskning.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa möjligheter inte helt kan uteslutas, så ger vi åt alla som genomgått ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Garanti

Gelfyllda bröstimplant har livstidsgaranti. Sålunda ersätts implanten om protesen under patientens livstid behöver bytas p.g.a slitage eller försvagning. Patienten får ihop med operationen ett s.k. protespass som innehåller protesens individuella uppgifter.

Den vanligaste risken vid bröstförstoring är kapselbildning, d.v.s. kapselkontraktur. Det betyder den normala fibrotiska kapselns och inflammationscellens bildning av främmandeföremålsreaktion kring protesen. Runt protesen bildas ärrvävnad som krymper ihop kring protesen. Kapselbildning är ingen hälsorisk. Den kan dock utgöra en olägenhet vad gäller livskvalitén. Kapselbildningen är inte kirurgens orsakade fel och inte är det heller fel i protesen, utan i egenskapen hos vissa människors vävnad. Om en kapselbildning en gång uppstått är det möjligt att det händer igen. Kapselbildning åtgärdas endera genom protesbyte eller protesen avlägsnas helt. Människorna är individuella och människors kroppar reagerar olika emot främmande föremål. Härigenom kan kapselbildning hos vissa förekomma förhållandevis snart (ca 6 månader) efter ingreppet och hos vissa först efter flere år. Kapselbildning finns i 4 stadier (Baker grade I-IV). Första och andra stadiets kapselbildning är rätt symptomfria, knappast märks eller stör. Tredje (3) stadiet gör att brösten både känns fasta och ser fasta ut. I fjärde (4) stadiet känns brösten hårda och ser hårda ut och dessutom kan det kännas obehagligt i brösten eller t.o.m. smärtor.

Livstids garantin för Nagor bröstimplantat täcker den 3-stadiet och svårartade kapselbildningen, d.v.s. 4-stadiet (Baker Grade IV). Med andra implantat märken är kapselbildningsgarantin i kraft i 5 år efter operationsdatum.

Pris

Bröstförstorning med implanter kostar 4 290 €.

I priset ingår inte undersökningarna innan operationen, vilka är villkoren för utförandet av ingreppet.

BESTÄLL TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION
+358 44 539 6453

Scroll to top