fbpx

Övre och nedre ögonlockskorrigering

Övre och nedre ögonlockskorrigering

Övre och/eller nedre ögonlockens operationer görs åt patienter, som av ålder eller av ärftlighet har tunga ögonlock och/eller ögonpåsar.

Övre och nedre ögonlocken kan behandlas samtidigt eller separat. Enbart övre ögonlockens – eller nedre ögonlockens – operation är dagkirurgisk, med lokalbedövning utfört ingrepp. Ifall vi opererar både övre och nedre ögonlocken samtidigt, görs ingreppet under narkos och en (1) natt i sjukhuset följer.

Innan behandlingen genomgås alltid en hälsotillståndsundersökning. Eventuella sjukdomar, regelbunden medicinering, alkohol- och tobaksvanor samt allergier tas i beaktande vid planeringen av ett ingrepp. Patienterna bör innan ingreppet genomgå de undersökningar som krävs (blodprov, ibland ekg).

Kirurgen ritar en operationskarta i huden. På så vis kan vi planera ögonlockens förhöjningsgrad. Det är viktigt att själv kunna framföra sina önskemål. Ögonlocken kan förhöjas endast måttligt eller göras klara förändringar. Ögonlockens korrigering förändrar endast det bearbetade området. Detta ingrepp höjer t.ex inte kinderna eller avlägsnar rynkor.

Vi rekommenderar Juvederm och Teosyal för korrigering av måttliga och djupa rynkor. De båda är fillers baserade på hyaluronsyra – ett ämne som finns naturlig i kroppen. Vid större behov använder vi även Botox.

Vid övre och nedre ögonlockens operation avlägsnas också överloppshud och dessutom också fett och muskler som bildar ögonpåsar. Vid övre ögonlocksoperationen uppstår ärren i ögonvecken och vid nedre ögonlocksoperationen uppstår ärren vid nedre ögonfransgränsen. Om ingreppet görs med lokalbedövning stannar patienten i sjukhuset under uppsikt i några timmar efter operationen.

Övre och nedre ögonlockskorrigering

Övre ögonlockskorrigering

Video

Beskrivning av skötselns framskridande

Vid konsultationsbesöket erhålls uppgifter om vad som kan uppnås med ingreppet. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som finns, operationens kostnad, riskerna, eftervården, förberedelserna inför operationen, om sjukhuset och personalen. Man bör reservera 45 minuter tid för konsultationen. I samband med konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om situationen. På plats får man också titta på våra kirurgers utförda ingrepps ”före och efter-bilder” . Vid konsultationen svarar vi på alla frågor.

Beslutet att genomgå operationen gör patienten själv. Den som bestämt sig för en operation får per post hem papper där allt till saken hörande står angående tidtabeller. Ingreppen görs i Estlands förnämsta privatsjukhus. Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur-returbiljetter samt skjuts på plats. I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, mediciner och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning.

Patienten går till behandlingen på morgonen. I Tallinn möter en chaufför som tryggt kör till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter.

I sjukhuset träffas kirurgen. Alla våra kirurger utför ingrepp som hör till deras specialområde. Jyri Kullamaa är plastikkirurg som utför alla Plastikkirurgi Fin-Est Ab:s ansiktsoperationer. Kirurgen ritar på området en operationskarta och redogör vad som sker vid ingreppet. Ingreppet strävar vi till att starta så fort som möjligt efter avslutad diskussion för att undvika eventuell spänning vid väntandet i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsstil och låter bli att äta / dricka i minst 6 timmar innan beräknad operationstid.

Ögonlocksoperationen tar cirka 1 timme tid. Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Där uppföljs hur patienten mår, tills tillståndet är stabilt. Därefter flyttas patienten tillbaka till avdelningen. Efter operationen lindras smärtorna med effektiva mediciner. Patienten stannar över 1 natt i sjukhuset under uppsikt. Om ingreppet görs med lokalbedövning stannar patienten i sjukhuset under uppsikt i några timmar efter operationen. Innan hemförlovningen granskar ännu kirurgen det behandlade området. Till tillfriskningen hör blåmärken, svullenhet och obehagliga känslor.

Stygnen avlägsnas cirka 7 dagar efter ingreppet. Återhämtningen efter operationen ställer krav på sans och tålamod. Den konkreta förändringen märks strax. Överloppshuden är borta, men svullnaden i ögonlocken syns efter ingreppet. På grund av svullnaden tar det minst 1 månad innan förbättringen märks. Återhämtningen är ofta individuell. För att få se det slutliga resultatet tar det oftast flere månader. Därför utförs eftergranskningen först efter 4 månader efter åtgärden. Sjukledighetstiden är också individuell. Oftast blir det 7 dagar. I en månad bör undvikas kraftkrävande motion, bastubad, simning och solbad. Från sjukhuset erhålls mediciner mot smärtor. Alla som besöker konsultationen får skriftliga regler för förberedelserna innan operationen och för återhämtningen efter operationen.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa möjligheter inte helt kan uteslutas, så ger vi åt alla som genomgått ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Pris

Övre och nedre ögonlockens operationer kostar 2 700 euro. Övre eller nedre ögonlockens operationer kostar 1 500-1 600 euro.

I priset ingår allt förutom undersökningarna innan operationen, vilka är villkoren för utförandet av ingreppet.

BESTÄLL TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION
+358 44 539 6453

Scroll to top