fbpx

Formning av buken

Formning av buken

Man tyr sig till formning av buken om, förutom överloppsfett i magen också överloppshud finns. Överloppshud avlägsnas endast genom operation.

Innan behandlingen genomgås alltid en hälsotillståndsundersökning. Eventuella sjukdomar, regelbunden medicinering, alkohol- och tobaksvanor samt allergier tas i beaktande vid planeringen av ett ingrepp. Patienterna bör innan ingreppet genomgå de undersökningar som krävs (blodprov, ibland ekg).

Magoperationen, formningen av buken, görs under narkos. Vid bukformningen avlägsnas med operation både fett och hud. Dessutom sys magmusklerna som lossat från mittstrecket ihop för att magen ska få en vackrare profil. Den dåliga sidan av ingreppet är ärret som kommer att gå horisontellt i nedre delen av buken.

Beskrivning av skötselns framskridande

Vid konsultationsbesöket erhålls uppgifter om vad som kan uppnås med ingreppet. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som finns, operationens kostnad, riskerna, eftervården, förberedelserna inför operationen, om sjukhuset och personalen. Man bör reservera 1 timme tid för konsultationen. I samband med konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages mått och bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om situationen. På plats får man också titta på våra kirurgers utförda ingrepps ”före och efter-bilder” . Vid konsultationen svarar vi på alla frågor.

Beslutet att genomgå operationen gör patienten själv. Den som bestämt sig för en operation får per post hem papper där allt till saken hörande står angående tidtabeller. Ingreppen görs i Estlands förnämsta privatsjukhus. Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur-returbiljetter samt skjuts på plats. I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, mediciner, 1 par stödväst och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning.

Patienten går till behandlingen på morgonen. I Tallinn möter en chaufför som tryggt kör till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter. Mot extrabetalning (300 euro) kan en vän medfölja som stödperson och tillsammans dela rum. I beledsagarpaketet ingår resorna, chauffören, övernattning och helpension.

I sjukhuset träffas kirurgen. Alla våra kirurger utför ingrepp som hör till deras specialområde. Jyri Kullamaa är plastikkirurg som utför alla Plastikkirurgi Fin-Est Ab:s bukoperationer. Kirurgen ritar på magen en operationskarta och redogör vad som sker vid ingreppet. Ingreppet strävar vi till att starta så fort som möjligt efter avslutad diskussion för att undvika eventuell spänning vid väntandet i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsstil och låter bli att äta / dricka i minst 6 timmar innan beräknad operationstid.

Bukoperationen tar cirka 2 timmar tid. Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Där uppföljs hur patienten mår, tills tillståndet är stabilt. Därefter flyttas patienten tillbaka till avdelningen. Efter operationen lindras smärtorna med effektiva mediciner. Patienten stannar över 2 nätter i sjukhuset under uppsikt. Innan hemförlovningen granskar ännu kirurgen det behandlade området. Till tillfriskningen hör blåmärken, svullenhet och obehagliga känslor.

Stygnen avlägsnas cirka 10-14 dagar efter ingreppet, men eftergranskningen görs först ca 6 månader senare. Återhämtningen efter bukoperation ställer krav på sans och tålamod. På grund av svullnaden tar det minst 1 månad innan förbättringen märks. Återhämtningen är ofta individuell. Återhämtningstiden beror långt på åldern, hälsan och livsvanorna. För att få se det slutliga resultatet av en bukoperation tar det oftast flere månader. Därför utförs eftergranskningen först efter 6 månader efter åtgärden. Sjukledighetstiden är också individuell. Oftast blir det 7-14 dagar. Det beror oftast på arbetets art och patientens smärtgräns. I en månad bör undvikas kraftkrävande motion, bastubad, simning och solbad. Dessutom stöds det behandlade området med en stödväst i en månads tid. Från sjukhuset erhålls mediciner mot smärtor. Alla som besöker konsultationen får skriftliga regler för förberedelserna innan operationen och för återhämtningen efter operationen.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa möjligheter inte helt kan uteslutas, så ger vi åt alla som genomgått ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Pris

En bukoperation kostar 4 350 euro.

I priset ingår allt förutom undersökningarna innan operationen, vilka är villkoren för utförandet av ingreppet.

Beställ tid till en kostnadsfri konsultation
+358 44 53 964 53

Scroll to top