fbpx

Bröstlyft

Bröstlyft

Bröstlyft åt kvinnor, vars bröst är förslappade och försjunkna. Vid bröstlyftning blir bröstets form fastare, utan att det radikalt påverkar storleken.

Vid bröstlyft avlägsnas överloppshud och bröstvårtorna förhöjs. Med bröstlyft kan man inte åstadkomma samma resultat som vid en silikonbröstoperation som nästan trotsar tyngdkraften med sina fasta former. Vid konsultationen ges bekantskap om olika bröstlyftstekniker.

Bröstlyftoperationen sker under narkos. Innan ingreppet utförs alltid hälsotillståndsundersökning. Eventuella sjukdomar, regelbunden medicinering, alkohol- och tobaksvanor samt allergier tas i beaktande vid planeringen av ingreppet. Patienten bör innan ingreppet genomgå obligatoriska preoperativa undersökningar (bröstundersökning, blodprov, ibland ekg).

Val av teknik beror på behovet av lyft för respektive kund enligt deras önskemål. Det är också möjligt att samtidigt utföra både bröstlyft och förstora brösten med proteser. Operationstekniker finns det många. Val av teknik beror på lyftbehovet. I lindrigaste fall blir det ärr endast kring bröstvårtan, men i vidlyftigare fall görs det ankarärr, det vill säga ärren uppstår kring bröstvårtan varifrån dom fortsätter vertikalt från bröstvårtans nedre del mot bröstvecken och gör en båge under bröstet i bröstvecket.

Beskrivning av skötselns framskridande

Vid konsultationsbesöket erhålls uppgifter om vad som kan uppnås med ingreppet. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som finns, operationens kostnad, riskerna, eftervården, förberedelserna inför operationen, om sjukhuset och personalen. Man bör reservera 1 timme tid för konsultationen. I samband med konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages mått och bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om situationen. På plats får man också titta på våra kirurgers utförda ingrepps ”före och efter-bilder”. Vid konsultationen svarar vi på alla frågor.

Beslutet att genomgå operationen gör patienten själv. Den som bestämt sig för en operation får per post hem papper där allt till saken hörande står angående tidtabeller. Ingreppen görs i Estlands förnämsta privatsjukhus. Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur-returbiljetter samt skjuts på plats. I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, mediciner, 1 par BH och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning.

Patienten går till behandlingen på morgonen. I Tallinn möter en chaufför som tryggt kör till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter. Mot extrabetalning (160 euro) kan en vän medfölja som stödperson och tillsammans dela rum. I beledsagarpaketet ingår resorna, chauffören, övernattning och helpension.

I sjukhuset träffas kirurgen. Alla våra kirurger utför ingrepp som hör till deras specialområde. Jyri Kullamaa är plastikkirurg som utför alla Plastikkirurgi Fin-Est Ab:s bröstoperationer. Kirurgen ritar i bröstet en operationskarta och redogör vad som sker vid ingreppet. Ingreppet strävar vi till att starta så fort som möjligt efter avslutad diskussion för att undvika eventuell spänning vid väntandet i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsstil och låter bli att äta / dricka i minst 6 timmar innan beräknad operationstid.

Bröstlyftningen tar 1-2 timmar tid. Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Där uppföljs hur patienten mår, tills tillståndet är stabilt. Därefter flyttas patienten tillbaka till avdelningen. Efter operationen lindras smärtorna med effektiva mediciner. Patienten stannar över en natt i sjukhuset under uppsikt. Innan hemförlovningen granskar ännu kirurgen det behandlade området. Till tillfriskningen hör blåmärken, svullenhet och obehagliga känslor. Fast resultatet av ingreppet strax kan skönjas konkret, i form av fastare bröst, så kräver dock tillfriskningen både sans och tålamod.

Stygnen avlägsnas 10 dagar efter ingreppet, men eftergranskningen görs först ca 6 månader senare. Sjukledighetstiden är individuell. Oftast är den 2-10 dagar. I en månads tid bör kraftkrävande motion undvikas. Likaså bastubad, simning och solbad. Dessutom stöds brösten med kraftiga BH. Från sjukhuset erhålls smärtstillande mediciner. Alla som besöker konsultationen får skriftliga regler för förberedelserna innan operationen och för återhämtningen efter operationen.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa möjligheter inte helt kan uteslutas, så ger vi åt alla som genomgått ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Pris

En bröstlyft kostar 4 250 euro.

I priset ingår allt förutom undersökningarna innan operationen, vilka är villkoren för utförandet av ingreppet.

 

BESTÄLL TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION
+358 44 539 6453

Scroll to top