fbpx

Bantningsoperationer

Bantningsoperationer

Antalet människor med övervikt och till övervikten hörande hälsostörningar har kraftigt stigit i Finland och hela Europa de senaste åren. Till följd där av har också olika vårdmetoder mot övervikt, också kirurgiska metoder, snabbt utvecklats. Det facket inom kirurgin, som har övervikt som sitt gebit kallas för bariatrisk kirurgi.

Fetman är en sjukdom, där kroppens fettvävnaders mängd är för stor. Fetman klassificeras med viktindex, som räknas ut med att dividera vikten med längdens kvadrat, t.ex. 100 kg / (1,70 m x 1,70 m) = 34,6.

  • Lindrig fetma förekommer hos folk, vars BMI (viktindex) är >25 kg/kvadratmeter (kvinnor >27,3 och män > 27,8).
  • Betydande fetma förekommer hos folk, vars BMI är >30 kg/kvadratmeter.
  • Sjuklig fetma förekommer hos folk, vars BMI är >40 kg/kvadratmeter

Om viktindexet är över 30, är det orsak att vända sig till yrkesmässig hälsovårdspersonal. Om viktindexet är så högt som 40, kan man redan tala om särskilt svår och sjuklig övervikt. Bantningsoperationen är en möjlig vårdform, när viktindexet är över 40, heller om viktindexet är över 35 ihop med någon sjukdom.

Det är bevisat, att överfeta patienters dödsrisk har stigit lika som risken att bli sjuk. (Lew EA, Garfinkel L. Variations in mortality by weight among 750,000 men and women. J. Chronic Dis 1979; 32:563-576).

Svår övervikt är en vanlig, kronisk sjukdom, vars symptom fortskrider i små steg. Den försvårar och försämrar livskvaliteten på många vis. Ihop med övervikt hör ofta förhöjt blodtryck och höga kolesterolvärden och med övervikten växer också risken att insjukna i hjärtinfarkt, diabetes eller cancer.

Medicineringen är kostsam och ofta också ineffektiv. Det är att föredra, att alla patienter försöker minska sin vikt med traditionella metoder innan operationen. Radikal vård används då, när tidigare metoder inte har gett resultat. Då övervikten försökts skötas med traditionella bantningsmetoder, såsom motion och diet, utan märkbara resultat, blir ofta enda alternativet bantningsoperation. Det är en av svår övervikts effektivaste vårdformer. Det kan man anlita, då alla andra vårdmetoder har provats, och dessa inte hjälpt. Det är möjligt att göra både endoskopiska och kirurgiska ingrepp.

Vid vården av fetma finns två huvudsakliga mekanismer:

  • magsäckens restriktion, d.v.s. förminskning av magsäckens volym: intragastrisk boll, justerbart magband, vertikal gastroplasti, gastrektomi i längdriktning
  • operation av tarmens malabsorption, förminskning av matsmältningsytan

 

By-pass operation förbi magsäcken

En av de vanligaste kirurgiska vårdens metoder är by-pass operation förbi magsäcken (gastric bypass). Magsäckens by-pass operation är den effektivaste av bantningsoperationerna. Där förminskas magsäckens volym och matsmältningsmekanismen ändras så, att personen äter mindre portioner och en mindre mängd av uppätna födan uppsugs. Efter operationen tål inte patienten heller maträtter som bör undvikas, såsom stora mängder fett och socker.

Det finns många by-pass operationstekniker för magsäcken (Roux-Y gastric bypass, biliopancreatic diversion, duodenal switch). I samband med by-pass operationerna förekommer också hormonaliska förändringar, som underlättar viktminskningen. T. ex. hormonerna som ger upphov till hungerkänsla (grelin), deras avsöndring minskar (Cummings et al., 2002). Också ihop med övervikten hörande typ2 diabetes, försvinner ofta. Orsaken till detta vet man inte säkert, men den kopplas ofta ihop med bariatriska ingreppens förorsakade hormonaliska förändringar (leptin, adiponektin och andra hormoner, som också deltar i insulinets ämnesomsättning), (W-J. Pories et al. 2007). Alla bantningsoperationer kan utföras med laparoskopi, men p.g.a. individuella egenskapsdrag kan det vara av behov att göra öppetsåroperation (laparotomi). Om bara möjligt, försöker vi göra ingreppet med laparoskopi.

Kort beskrivning av de viktigaste operationerna:

  • Roux-Y bypass: maten leds förbi magsäcken – den vanligaste bariatriska operationen.
  • Gall- och magspottskörtelgångarnas förflyttning (biliopancreatic diversion – BPD) : maten leds förbi magsäcken och tomtarmen. Malabsorption förekommer mera än vid Roux-Y. Används i huvudsak vid svåra överviktsformer.

Duodenal switch + BPD : maten styrs förbi magsäcken och tomtarmen + magsäcken opereras bort men magporten lämnas kvar (minskar dumping-symptom och marginella risker för sårbildning). Det är dock tekniskt mera komplicerat och långtidsresultat finns lite.

 

By-pass operationenernas komplikationer

Tidiga komplikationer: infektion i såret, tromboflebit, anastomos-läckage, marginell sårbildning, komplikationer under operationen (blödningar, tekniska problem). Senare komplikationer: dumping-symptom, vitaminbrist (vitaminerna uppsugs till stor del i tomtarmen), anemier (B12-anemi, maten möter inte i magsäcken producerade inre tillverkare (IF); järn-anemi, ty magsäckens sura omgivning förmår inte förvandla joniserat järn till lättare smält form), livslång ersättningsvård med mångvitaminer, B12, Fe, Ca.

Justerbart magband

Operation är tekniskt enklare än magsäckens by-pass operation. Magsäckens volym åtkrymps med ett speciellt band. Till skillnad från magsäckens by-pass operation, matsmältningskanalens längd skärs inte av, sålunda blir risken för komplikationer mindre.

Meningen med operationen är att delvis minska hungerkänslan och delvis sörja för att det inte går att äta mycket på en gång. Detta fås till stånd genom att med några stygn sy ett band i silikon runt magsäcken, så att den får formen av ett timglas. På insidan av bandet finns ett påfyllbart utrymme och i ändan en behållare, som läggs i fettskiktet under huden. Öppningen i bandet kan senare justeras genom att med en tunn nål spruta vätska igenom och genomfartsförbindelsen till nedre delen är trång, ca 1 cm. På så vis vandrar födan mycket långsamt neråt. Tömningen av magsäcksfickan tar efter behandlingen ca 20 minuter och på så vis åstadkoms en snabb och bestående mätthetskänsla när man äter.

Magbandet förorsakar att patienten redan efter en liten matportion känner sig mätt. Med denna metod förekommer inte malabsorptionsproblem (näringsämnens uppsugningsstörningar). Bandets diameter är möjligt att justera efteråt, för det har monterats en behållare till bandet som kan fyllas med vätska. Under första året justeras det oftast tre gånger.

Också magbandet förutsätter samarbete av patienten. Det är nämligen möjligt att bedra magbandet med sötsaker. Med användning av magband sjunker vikten långsamt men jämnt, och slutresultatet kan låta vänta på sig i 3-5 år. Magband lämpar sig för personer vars viktindex är >50.

Magsäcksoperation i längdriktning

Magsäckens operation i längdriktning, d.v.s. sleeve-operation, är ett ingrepp i vars samband en stor del av magsäcken avlägsnas. Kvar blir en betydligt mindre, rörformad magsäck. Födans färdgång ändras sålunda inte, men mängden mat som ryms i magsäcken är betydligt mindre.

Operationen hör till förminskningsoperationerna och lämpar sig för personer, vars problem är att äta i stora mängder och vilkas förhöjda viktindex är ett resultat av minskad fysisk ansträngning. För vänner av sötsaker är detta inte det bästa valet av operation. Inledningsvis var denna metod menad att vara det första steget i magsäckens by-pass operation (det andra steget skulle följa ca 1/2 år efter), men numera är en magsäcksförminskning en självständig och tillräcklig operation. Metoden lämpar sig inte för personer vars viktindex är över 50 eller för de som har hiatus bråck.

Operationsvård kombinerad med ändrade matvanor är tillsvidare den enda metoden med vilken personer med svår övervikt har kunnat tappa vikt i långa loppet. Magsäckens by-pass operation ger möjligheten att återfå t.o.m. normalvikt och det motiverar till motion och till ändrade matvanor. Operationen kan till en del också lindra allvarliga sjukdomar såsom sömnapné, 2-typens diabetes, förhöjt blodtryck, höga kolesterolvärden, hjärtinfarkt och vissa cancerformer. I medeltal 90 % av diabetikerna kan nå normal sockerbalans. Operationen kan också förebygga stöd- och rörelseorganbesvär såsom led- och ryggvärk.

Konsultationerna

Vid konsultationen klargörs om operationen passar dig samt noggrannare uppgifter om bantningsoperationens möjliga risker. Åt patienten berättas om alternativen som finns, om operationens framskridande, riskerna, eftervården, om förberedelserna till operationen,om sjukhuset och personalen. Man bör reservera en timme tid för konsultationen. Vid konsultationen klargörs också patientens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages mått och bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om läget. Kirurgen bedömer patientens operationsduglighet. Vid konsultationen besvarar vi också alla frågor. Förvisitens syfte är att kartlägga ert hälsotillstånd inför den kommande operationen. Du får både muntlig och skriftlig handledning hur du förbereder dig hemma för operationen.

Beslutet att genomgå operation är patientens eget. De som besluter sig för operation får på posten alla till saken hörande papper angående tidtabellen. För patienten rekommenderas lätt specialdiet att följa i minst två (2) veckor innan operationen.

Bantningsoperationen utförs i ITK-sjukhuset (Östra Tallinns centrala sjukhuset). Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur/returbiljetterna samt skjuts på plats (hamnen-sjukhuset-hamnen). I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, mediciner och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning. Till bantningsoperationer hör också laboratorieproverna som tas dagen innan i Tallinn, ekg och vid behov röntgen. Också dagen efter operationen tas nya prover och röntgen, som ingår i priset.

Vi startar på morgonen. I Tallinn möter oss vår chaufför, söm kör oss till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter. Kirurgen (Rein Adamson eller Andre Trudnikov) som utför operationen besöker patienten och berättar om vad som komma skall. Patienten genomgår de undersökningar kirurgen beordrar om och tar medicinerna som beordrats för tömning av magen. Patienten träffar också anestesiläkaren.

På operationsdagens morgon går vi till röntgen. Ingreppet strävar vi till att utföra strax därefter, så att man inte behöver spänna sig länge i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt, att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsvanor och följer föreskrifterna om att inte äta/dricka innan operationen.

Ingreppet tar beroende på tekniken 1-4 timmar i anspråk. Ingreppet görs under narkos. Efter operationen förs patienten till akuten. Där uppföljs tillståndet minst ett (1) dygn, efter vilket patienten flyttas tillbaka till avdelningen. Patienten övernattar i sjukhuset beroende på tekniken och tillståndet 2-5 dagar. Om tillståndet tillåter får patienten stiga upp redan på operationsdagen. Med hjälp av vårdaren får patienten också dricka små mängder vätska. Genast följande morgon kan patienten stiga upp med hjälp av skötaren och röra sig efter ork. Sårsmärtorna är oftast lindriga men vid behov erhålls effektiv smärtlindring.

Flytande föda får ätas försiktigt första dagen efter operationen. Föda i flytande form fortsätter vi med ännu i 6 veckor. Därefter kan man övergå till vanlig mat, enligt särskilda föreskrifter. Efter hemförlovningen kan man röra sig fritt och lyfta saker efter egen kraft och styrka. Motionen utökas gradvis. Dusch är tillåtet, men bastubad rekommenderas först efter stygnborttagningen. Sjukledigheten brukar vara 2 veckor. Åt de patienter som besökt konsultationen och beslutat sig för operation erbjuder vi i Helsingfors trygg eftervård, rådgivning och stygnborttagning samt eftergranskning.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa inte går att helt räkna bort, så ger vi åt patienterna som genomgår ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Pris

Magband – helhetspris 4600 euro. I priset ingår bandet, operationen och 2-3 nätter i sjukhuset. Magsäckens by-pass operation 6900-7600 euro.

Beställ tid till en kostnadsfri konsultation
+358 44 53 964 53

Scroll to top