fbpx

Näsoperation

Näsoperation

Vid näsoperationen formas näsan vad storlek och form beträffar, så att den både fysiskt och estetiskt motsvarar dina önskemål. Näsans utseende beror bl.a på ärftlighet. Näsans form är individuell och därför skiljer sig alla näsoperationer från varandra en aning. Ibland kan problemet vara ett funktionellt och/eller estetiskt men.

Ingreppet föregås alltid av en hälsotillståndsundersökning. Eventuella sjukdomar, regelbunden medicinering, alkohol- och tobaksvanor samt allergier tas i beaktande vid planeringen av ingreppet. Patienterna bör innan ingreppet genomgå obligatoriska preoperativa undersökningar (blodprov, ibland ekg och – eller CT-röntgen av näsan).

Näsoperationen utförs under narkos. Operationstekniken beror på situationen och operationens omfattning. I idealiska fall opereras näsan via näsborrarna. Då blir ärren inne i näsan. Ibland öppnas steget mellan näsborrarna och då blir där ett ärr.

Beskrivning av skötselns framskridande

Vid konsultationsbesöket erhålls uppgifter om vad som kan uppnås med ingreppet. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som finns, operationens kostnad, riskerna, eftervården, förberedelserna inför operationen, om sjukhuset och personalen. Man bör reservera 1 timme tid för konsultationen. I samband med konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om situationen. Plastikkirurgi Fin-Est Oy:s patientens slutresultat av operationen planeras med hjälp av ett bildbearbetningsprogram som möjliggör visioner av slutresultatet på förhand. På plats får man också titta på våra kirurgers utförda ingrepps ”före och efter-bilder” . Vid konsultationen svarar vi på alla frågor.

Beslutet att genomgå operationen gör patienten själv. Den som bestämt sig för en operation får per post hem papper där allt till saken hörande står angående tidtabeller. Ingreppen görs i Estlands förnämsta privatsjukhus. Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur-returbiljetter samt skjuts på plats. I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, mediciner och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning.

Patienten går till behandlingen på morgonen. I Tallinn möter en chaufför som tryggt kör till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter. Mot extrabetalning (160 euro) kan en vän medfölja som stödperson och tillsammans dela rum. I beledsagarpaketet ingår resorna, chauffören, övernattning och helpension.

I sjukhuset träffas kirurgen. Vi har 3 kirurger som utför näsoperationer: Margus Luht, Andrey Kremnev och Jyri Kullamaa. Patienten väljer själv sin kirurg. Alla våra kirurger utför ingrepp som hör till deras specialområde. Margus Luht är en i näsoperationer specialiserad kirurg, samt näs-, hals- och öronläkare. Också plastikkirurgerna har utbildning i att utföra näsoperationer (hos oss Jyri Kullamaa) men endast näs-, hals- och öronläkare är specialiserade i att utföra alla former av näsoperationer, också mera krävande näsans mellanväggs ingrepp. Margus Luht använder sig av bildbearbetningsteknik vid planeringen av slutresultatet.

Kirurgen undersöker näsan och går igenom vad som ska ske i ingreppet. Ingreppet strävar vi till att starta så fort som möjligt efter avslutad diskussion för att undvika eventuell spänning vid väntandet i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsstil och låter bli att äta / dricka i minst 6 timmar innan beräknad operationstid.

Näsoperationen tar cirka 2-4 timmar tid. Näsan fixeras med ett gips som fästs mot huden med hjälp av tejp. Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Där uppföljs hur patienten mår, tills tillståndet är stabilt. Därefter flyttas patienten tillbaka till avdelningen. Efter operationen lindras smärtorna med effektiva mediciner. Patienten stannar över 1 natt i sjukhuset under uppsikt. Innan hemförlovningen granskar ännu kirurgen det behandlade området. Till tillfriskningen hör blåmärken, svullenhet och obehagliga känslor.

Gipset avlägsnas efter 10 dagar i samband med stygntagningen, men eftergranskningen görs först ca 6 månader senare. Återhämtningen efter näsoperation ställer krav på sans och tålamod. För att få se det slutliga resultatet av en näsoperation tar det oftast flere månader. Därför utförs eftergranskningen först efter 6 månader efter åtgärden. Sjukledighetstiden är individuell. Oftast blir det cirka 10 dagar. I en månad bör undvikas kraftkrävande motion, bastubad, simning och solbad. Dessutom stöds det behandlade området med en stödväst i en månads tid. Från sjukhuset erhålls mediciner mot smärtor. Alla som besöker konsultationen får skriftliga regler för förberedelserna innan operationen och för återhämtningen efter operationen.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa möjligheter inte helt kan uteslutas, så ger vi åt alla som genomgått ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Pris

En näsoperation kostar 4 000-6 500 euro.

I priset ingår allt förutom undersökningarna innan operationen, vilka är villkoren för utförandet av ingreppet.

BESTÄLL TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION
+358 44 539 6453

Scroll to top