fbpx

Ansikts- och halslyft

Ansikts- och halslyft

Ingreppet utförs under narkos. Ingreppet föregås alltid av en hälsotillståndsundersökning. Eventuella sjukdomar, regelbunden medicinering, alkohol- och tobaksvanor samt allergier tas i beaktande vid planeringen av ingreppet. Patienterna bör innan ingreppet genomgå obligatoriska preoperativa undersökningar (blodprov, ekg).

Förändringen är långvarig, för den avlägsnade huden växer inte tillbaka. Men föråldringen fortsätter också efter ingreppet och vävnaderna blir slappa.

Kirurgen ritar en operationskarta i huden. På så vis kan vi planera ansiktets och halsens förhöjningsgrad. Det är viktigt att själv kunna framföra sina önskemål. Ansikte och hals kan förhöjas och åtstramas endast lite, eller utföra klara förändringar. Ansiktslyftet avlägsnar endast överloppshud och förhöjer nerhängande muskler. Rynkor i huden försvinner inte med detta ingrepp. Ärren löper från övre delen av örat intill hårgränsen (håret klipps inte) och framom örat bakåt.

Beskrivning av skötselns framskridande

Vid konsultationsbesöket erhålls uppgifter om vad som kan uppnås med ingreppet. Vid konsultationen berättas om vilka alternativ som finns, operationens kostnad, riskerna, eftervården, förberedelserna inför operationen, om sjukhuset och personalen. Man bör reservera 1 timme tid för konsultationen. I samband med konsultationen redogörs också kundens bakgrundsuppgifter, hälsotillstånd och önskemål samt tages mått bilder, så att kirurgen kan ge sin egen rekommendation och åsikt om situationen. På plats får man också titta på våra kirurgers utförda ingrepps ”före och efter-bilder” . Vid konsultationen svarar vi på alla frågor.

Beslutet att genomgå operationen gör patienten själv. Den som bestämt sig för en operation får per post hem papper där allt till saken hörande står angående tidtabeller. Ingreppen görs i Estlands förnämsta privatsjukhus. Vi erbjuder våra patienter ett fullständigt paket. Vi ordnar med tur-returbiljetter samt skjuts på plats. I priset ingår också övernattning, helpension, anestesi, operation, mediciner och tjänsterna vid byrån i Helsingfors; rådgivning, stygnborttagning och eftergranskning.

Patienten går till behandlingen på morgonen. I Tallinn möter en chaufför som tryggt kör till sjukhuset. I sjukhuset väntar ett rum med bekvämligheter. Mot extrabetalning (160 euro) kan en vän medfölja som stödperson och tillsammans dela rum. I beledsagarpaketet ingår resorna, chauffören, övernattning och helpension.

I sjukhuset träffas kirurgen. Alla våra kirurger utför ingrepp som hör till deras specialområde. Jyri Kullamaa är plastikkirurg som utför alla Plastikkirurgi Fin-Est Ab:s ansiktsoperationer. Kirurgen ritar på ansiktet en operationskarta och redogör vad som sker vid ingreppet. Ingreppet strävar vi till att starta så fort som möjligt efter avslutad diskussion för att undvika eventuell spänning vid väntandet i sjukhuset. För operationens och anestesins säkerhet är det viktigt att patienten är ärlig om sitt hälsotillstånd, livsstil och låter bli att äta / dricka i minst 6 timmar innan beräknad operationstid.

Ansiktslyftet tar cirka 2-4 timmar tid. Efter operationen förs patienten till uppvakningen. Där uppföljs hur patienten mår, tills tillståndet är stabilt. Därefter flyttas patienten tillbaka till avdelningen. Efter operationen lindras smärtorna med effektiva mediciner. Patienten stannar över 1 natt i sjukhuset under uppsikt. Innan hemförlovningen granskar ännu kirurgen det behandlade området. Till tillfriskningen hör blåmärken, svullenhet och obehagliga känslor.

Stygnen avlägsnas cirka 10 dagar efter ingreppet. Du bör använda ett kraftigt stödband runt huvudet minst 10 dagar efter operationen. Återhämtningen efter operationen ställer krav på sans och tålamod. Den konkreta förändringen märks strax. Överloppshuden är borta men svullnaden är oftast rätt omfattande. På grund av svullnaden tar det minst 1 månad innan förbättringen märks. Återhämtningen är ofta individuell. För att få se det slutliga resultatet tar det oftast flere månader. Därför utförs eftergranskningen först efter 6 månader efter åtgärden. Sjukledighetstiden är också individuell. Återhämtningstiden beror långt på åldern, hälsan och livsvanorna. Oftast blir det 10-20 dagar. I en månad bör undvikas kraftkrävande motion, bastubad, simning och solbad. Från sjukhuset erhålls mediciner mot smärtor. Alla som besöker konsultationen får skriftliga regler för förberedelserna innan operationen och för återhämtningen efter operationen.

Komplikationer är sällsynta, men då dessa möjligheter inte helt kan uteslutas, så ger vi åt alla som genomgått ingrepp ett gsm-nummer, med vilket vi kan nås också ytterom våra öppethållningstider. Vi har i Helsingfors till vårt förfogande en samarbetspartner, kirurg, som vid behov kan granska det behandlade området och ge mera mediciner.

Pris

Ansikts- och halslyftet kostar 4 200 – 6500 euro.

I priset ingår allt förutom undersökningarna innan operationen, vilka är villkoren för utförandet av ingreppet.

BESTÄLL TID TILL EN KOSTNADSFRI KONSULTATION
+358 44 539 6453

Scroll to top