fbpx

Rintojen suurennus – rintaimplantti osittain lihaksen alla

8.4.2013

Rintojen suurennus eli silikonirinnat on tällä hetkellä yleisin kauneusleikkaus Plastiikkakirurgia Fin-Estissä. Proteesin valinta on plastiikkakirurgin ja asiakkaan välinen yhteinen päätös. On tärkeää, että asiakas osaa itse kertoa, kuvailla ja näyttää toiveensa. On myös tärkeää, että asiakas saa tietää kaikista vaihtoehdoista ja eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.

Plastiikkakirurgian erikoislääkäri Jyri KullamaaJokainen asiakas on yksilöllinen ja plastiikkakirurgin tulee ehdottaa asiakkaalle proteesia ja tekniikkaa, joka tekee juuri kyseiselle asiakkaalle mahdollisimman pitkäksi aikaa mahdollisimman kauniin lopputuloksen.

Olen tehnyt rintojen suurennuksia yli 20-vuoden ajan ja olen suorittanut niitä usealle tuhannelle naiselle. Olen nähnyt runsaasti erilaisia rintoja, seurannut alalla tapahtuvaa kehitystä ja tutustunut kaikkiin eri tekniikoihin.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ei ole olemassa proteesimallia, kokoa tai tekniikkaa, joka sopii kaikille. Siksi olenkin huolissani siitä, että olen viime aikoina tavannut normaalia enemmän naisia, joille on suoritettu leikkaus tekniikalla tai proteesilla, joka perustuu kirurgin omaan viehtymykseen. Toisin sanoen leikkauksessa ei ole käytetty tekniikkaa tai proteesia, jolla olisi huomioitu asiakkaan yksilöllisyys, lähtökohta ja tarpeet.

Viimeisen vuoden aikana Plastiikkakirurgia Fin-Estiin on ollut yhteydessä huomattava määrä naisia, joilla on ollut sama ongelma, Ripling / wrinkling eli proteesien rypyttyminen / poimuttuminen. Kyseessä on rintojen suurennusten esteettinen riski ja vaiva, joka todennäköisesti aiheuttaa tyytymättömyyttä lopputulokseen.

Tällöin rinnan pinta näyttää aaltomaiselta verrattuna normaaliin rintaan. Proteesien poimut voivat siis tuntua rinnan läpi, vaikka niitä ei näkyisi. Tuntumiselle ei ole tehtävissä mitään, mutta poimujen näkymiseen on tarjolla muutamia vaihtoehtoja. Yleisin tapa on vaihtaa proteesin sijaintia rintalihakseen nähden ja siirtää proteesi lihaksen alle, jos se on ollut lihaksen päällä. Tällöin riskinä saattaa tosin olla tuplarinnan (ptosis) riski, jos erillistä rintojen kohotusta ei tehdä.

Rypyttyminen on yhteydessä moneen tekijään, jotka joko lisäävät tai häivyttävät ryppyjen näkymistä.

Asiat, jotka lisäävät poimujen näkymistä:

  • Laihat potilaat, joilla on ohut rasvakerros
  • Vähentynyt rintakudos uusinta leikkauksen johdosta
  • Suuret proteesit
  • Alhainen kehon rasvaprosentti
  • AA-A-kuppi lähtökohtana
  • Pehmeä kohesiivigeeli

Asiat, jotka vähentävät rypyttymisen riskiä:

  • Isompikokoiset potilaat, joilla paksumpi rasvakerros
  • Pienemmät proteesit
  • Kovemmat kehesiivigeelit

Rypyttyminen voidaan estää vain välttämällä kaikkia tekijöitä, jotka lisäävät rypyttymisen mahdollisuutta. Jos proteesia ei voida siirtää lihaksen alle, eikä proteesin koosta olla valmiita tinkimään, niin ongelma ei todennäköisesti katoa. Mikäli laitetaan entistäkin suurempi proteesi niin ongelma pahenee.

Näkyvää poimuttumista näkyy helpoimmin, jos proteesit on laitettu lihaksen päälle. Tätä esiintyy erityisesti naisilla, joilla omaa rintaa on joko vähän tai ei ollenkaan. Tällaisissa tapauksissa kudosta on liian vähän häivyttämään proteesin ominaisuudet. Myös proteeseissa on eroja, joissakin malleissa ja merkeissä on enemmän implanttien omia poimuja kuin toisissa.

Plastiikkakirurgian alalla pieni proteesien poimuttuminen on normaalia ja odotettavissa, jos proteeseja ei ole hoikalla (omaa rintakudosta alle 2 cm) ihmisellä asennettu lihaksen alle. Tämä asia ei korjaannu proteesien vaihdolla, jos omaa kudosta on vähän. Kun proteesi poistetaan, niin sen ympärillä olevaa kudosta / arpikudosta poistuu jonkin verran, jolloin kudos ohenee entisestään ja todennäköisyys poimuttumiselle kasvaa. Proteesit tulisi laittaa hoikalle naiselle jo ensimmäisessä leikkauksessa lihaksen alle tämän ongelman välttämiseksi.

Olen kysynyt asiakkailtani miksi heidän kohdallaan on päädytty tällaiseen tekniikkaan (lihaksen päälle), joka on pilannut koko lopputuloksen. Asiakkaani ovat kertoneet, että heille on suositeltu lihaksen päälle laittamista, sillä he urheilevat. Joillekin on jopa väitetty, että lihaksen alle laittaminen estäisi / haittaisi urheilua.

Kun aloitin rintojen suurennusten tekemisen yli 20-vuotta sitten, niin lihas avattiin ja proteesi laitettiin sen alle. Tällöin lihas saattoi lukita implantin paikalleen ja aiheuttaa puristavaa tunnetta. Nykyisin lihas avataan rintojen keskikohtaan asti, jolloin proteesi pääsee liikkumaan eikä haittaa lihaksen toimintaa tai urheilua.

Kaikille hoikille, rinnattomille ja liikuntaa harrastaville potilaille voi ja usein myös kannattaa laittaa proteesi ainakin yläosastaan lihaksen alle. Poikkeuksena ovat epänormaalin ylikehittyneet rintalihakset omaavat kehonrakentajat.

Leikkaustekniikan valinta ei saisi perustua vain kirurgin itsensä suosimaan tekniikkaan tai tekniikkaan, joka on kirurgille helpoin tai halvin. Jos sinulle ehdotetaan tekniikkaa, joka kuulostaa mielestäsi oudolta, niin kehotan kysymään arviota toisesta paikkaa. On tärkeää, että saat kunnon perustelut sinulle suositellusta leikkaustekniikasta. Aina ei kannata valita lähintä kirurgia tai halvinta hintaa. On äärimmäisen tärkeää, että koet olevasi hyvissä, kokeneissa, osaavissa ja luotettavissa käsissä. Itse käytän vaihtelevasti ja tarpeen mukaan kaikkia tekniikoita. Viimeisen vuoden aikana suorittamiani leikkauksia on käynyt seuraamassa useampi suomalainen ja ulkomaalainen kirurgi. Mikäli joku asiantuntija on kiinnostunut tutustumaan suorittamiini rintaleikkauksiin ja saamaan kokemusta erilaisista leikkaustekniikoista niin opastan mielelläni. Minuun voi olla yhteydessä kullamaa@plastiikkakirurgiafinest.fi

Mielestäni rintojen suurennuksen ensisijainen tavoite on suorittaa leikkaus turvallisesti ja niin, että lopputulos vastaa asiakkaan toivomuksia. Rintojen suurennus on kauneusleikkaus ja siksi turvallisuuden jälkeen ensisijaisen tärkeää on saada esteettisesti mahdollisimman hyvä lopputulos. Tervetuloa tutustumaan suorittamiini kauniisiin lopputuloksiin eri tekniikoilla www.rintojensuurennusfinest.fi

Terv. JK

Scroll to top