Rasvaimu sopii normaalipainoiselle ihmiselle, jolla paino pysyy vakiona.

Rasvaimua tehdään ongelmakohtiin, joihin rasvaa kerääntyy ja josta se ei lähde inhimillisin keinoin. Rasvaimu ei kuitenkaan ole laihdutuskeino. Rasvaimu pienentää rasvakerroksen tilavuutta käsitellyllä alueella. Rasvaimulla saadaan suurta muutosta aikaan, mutta kaikki rasva ei lähde rasvaimussa. Rasvaimun jälkeen rasvasolut eivät enää kasva takaisin, mutta jos paino lisääntyy, niin rasvasolut voivat kasvaa tai rasva voi etsiä itselleen uuden paikan, johon kerääntyä.

Vatsan muotoiluun turvaudutaan, jos ylimääräisen rasvan lisäksi vatsassa on myös ylimääräistä ihoa. Ylimääräinen iho lähtee pois vain leikkaamalla. Vatsan muotoilussa poistetaan leikkaamalla sekä rasvaa, että ihoa.  Lisäksi ommellaan yhteen keskiviivasta irronneet vatsalihakset, jotta vatsa saisi kauniimman profiilin.

Toimenpidettä edeltää aina terveydentilantutkimus. Mahdolliset sairaudet, vakituinen lääkitys, alkoholi- ja tupakointitottumukset sekä allergiat otetaan huomioon toimenpidettä suunniteltaessa. Potilaiden on käytävä ennen toimenpiteen suorittamista vaadituissa leikkauskohtaisissa tutkimuksissa (verikoe, joskus ekg).